xem tuổi vợ chồng sinh con

Chọn năm dự kiến sinh con cho chồng tuổi Bính Ngọ 1966 và vợ Đinh Tỵ 1977

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố mẹ cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha

Chọn năm dự kiến sinh con cho chồng tuổi Bính Ngọ 1966 và vợ Bính Thìn 1976

Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can, Cung mệnh của cha mẹ hợp với Thiên can, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố mẹ cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Theo tử vi, Thiên

Chọn năm dự kiến sinh con cho chồng tuổi Bính Ngọ 1966 và vợ Giáp Dần 1974

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố mẹ cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha

Chọn năm dự kiến sinh con cho chồng tuổi Bính Ngọ 1966 và vợ Ất Mão 1975

Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can, Cung mệnh của cha mẹ hợp với Thiên can, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố mẹ cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Theo tử vi, Thiên

Chọn năm dự kiến sinh con cho chồng tuổi Bính Ngọ 1966 và vợ Quý Sửu 1973

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố mẹ cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha