Nam Bính Ngọ 1966 hợp với các tuổi nữ nào?

Cùng xem những gợi ý chính xác về một nửa phù hợp nhất với tuổi 1966 nam mạng, với hy vọng, bạn sẽ tìm được ý chung nhân tuyệt vời nhất, giúp đời sống lứa đôi luôn viên mãn.

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1962 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Bính => Tương Xung Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1967 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Đinh – Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Mùi – Địa chi : Ngọ => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1974 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Giáp – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Cấn – Cung : Cấn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
1975 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Ất – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1980 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Thân – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1984 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Ngọ => Lục Xung Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1985 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Ngọ => Lục Hại Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1989 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
1993 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Dậu – Địa chi : Ngọ => Lục Hình Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1994 Dương Hỏa – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Giáp – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1998 Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Mậu – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2003 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Mùi – Địa chi : Ngọ => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Cấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 9
2004 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Giáp – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2010 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Cấn – Cung : Cấn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
2011 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Bính => Tương Phá Địa chi : Mão – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7

Cùng với đó, trong tình yêu thì điều quan trọng nhất chính là tình cảm chân thành và sự hy sinh mà hai bạn dành cho nhau.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *