Nữ Bính Ngọ 1966 hợp với các tuổi nam nào?

Trong cuộc sống việc tìm được những người hợp tuổi với mình để có thể làm bạn bè tri kỷ, bạn làm ăn kinh doanh hay người bạn đời trăm năm là điều vô cùng quan trọng. Hãy cùng xem nữ tuổi hợp với tuổi nào?

 

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1963 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1974 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Bính – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dần => Tam Hợp Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 8
1975 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Bính – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1984 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tí => Lục Xung Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1993 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dậu => Lục Hình Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1999 Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Thiên can : Bính – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
2005 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Bính – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dậu => Lục Hình Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
2010 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Canh => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dần => Tam Hợp Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 8
2011 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Tân => Tương Phá Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
2014 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Ngọ => Tự Hình Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8

Cùng với đó, trong tình yêu thì điều quan trọng nhất chính là tình cảm chân thành và sự hy sinh mà hai bạn dành cho nhau.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *